Εκτίμηση αξίας νομισμάτων και χαρτονομισμάτων

Παράγοντες που καθορίζουν την αξία

Οι δύο κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την αξία ενός νομίσματος ή χαρτονομίσματος (καθώς και παρόμοιων αντικειμένων όπως μετάλλια, παράσημα κλπ) είναι οι εξής:

1. Ο αριθμός νομισμάτων ή χαρτονομισμάτων που παράχθηκαν από το εκάστοτε νομισματοκοπείο (τιράζ). Μπορεί ένα νομισματοκοπείο να έχει κόψει από μερικές δεκάδες μέχρι και εκατομμύρια νομίσματα ενός τύπου. Ένας καθοριστικός παράγοντας για την αξία ενός νομίσματος ή χαρτονομίσματος είναι το πόσα κυκλοφόρησαν και πόσα σώζονται την στιγμή που το εκτιμούμε (πολλά νομίσματα μπορεί στο χρόνο να έχουν καταστραφεί, χαθεί ή και να έχουν ανακληθεί από τα νομισματοκοπεία).

2. Η κατάσταση του νομίσματος. Ένα νόμισμα ή χαρτονόμισμα μπορεί να φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι όμως πραγματικά; Η εκτίμηση της κατάστασης ενός νομίσματος δεν είναι πάντα μια απλή διαδικασία, καθώς μπορεί να πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες: για παράδειγμα η φθορά του (από χρήση, από χτύπημα-πέσιμο, από κάποια κόλληση κλπ), το ανάγλυφό του (πχ, ρηχή εκτύπωση), τυχόν ελαττώματα κατά την παραγωγή του (επιπλέον μέταλλο, έκκεντρη εκτύπωση κ.α.), το χρώμα του (για παράδειγμα ένα χάλκινο νόμισμα αρχικά έχει κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα, αλλά με τον χρόνο η οξείδωση μπορεί να το μετατρέψει σε καφέ, ένα χαρτονόμισμα μπορεί να έχει πιο ανοιχτή απόχρωση κλπ). Εν γένει, ένα νόμισμα ή χαρτονόμισμα είναι στην καλύτερή του κατάσταση όταν είναι όσο πιο κοντά στην κατάσταση που βγήκε από το νομισματοκοπείο!

Ενδεικτικές καταστάσεις στο ίδιο νόμισμα

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω αντικατοπτρίζει και την εμπορική αξία ενός νομίσματος ή χαρτονομίσματος.

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την αξία ενός νομίσματος (ή και χαρτονομίσματος), όπως το μέταλλο που είναι φτιαγμένο (πχ, ασήμι ή χρυσός), το θέμα που απεικονίζει (πχ, κάποιο γεγονός ή επέτειο), ο φορέας που το κόβει (πχ, εθνικό νομισματοκοπείο ή ιδιωτική κοπή) και άλλα πολλά που συνήθως δύσκολα γνωρίζει κάποιος αν δεν ασχολείται επαγγελματικά με τον συλλεκτισμό.

Συλλογές Νομισμάτων και Χαρτονομισμάτων

Για μια συλλογή νομισμάτων εκτός από τα παραπάνω, σημαντικό για την αξία της είναι η συνοχή και η πληρότητά της. Δηλαδή αν τα νομίσματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες περιόδους – εποχές, και αν οι «σειρές» είναι συμπληρωμένες ή έχουν κενά, εφόσον λείπουν νομίσματα για να είναι ολοκληρωμένες. Ακόμη, σημαντικό είναι όπως έχει αναφερθεί η κατάσταση των νομισμάτων (ακυκλοφόρητα ή μη), όπως και το αν έχουν ανοιχτεί οι αρχικές συσκευασίες (φάκελοι, blisters κλπ).

Επίσης, μία παράμετρος που λαμβάνεται υπόψιν για την αξιολόγηση μίας συλλογής είναι ο τρόπος αρχειοθέτησής της και τα αναλώσιμα νομισμάτων ή συλλεκτικών ειδών που έχουν χρησιμοποιηθεί (θήκες, χαρτονάκια, ζελατίνες, άλμπουμ κλπ).

Τέλος, σημαντικό είναι και το αν τα νομίσματά μας έχουν πιστοποιηθεί, καθώς αυτό «ξεκαθαρίζει» την κατάσταση που αυτά βρίσκονται. Δείτε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες πιστοποίησης και αποκατάστασης νομισμάτων εδώ.

Αν θέλετε να έχετε μία έμπειρη, τεκμηριωμένη και επαγγελματική εκτίμηση για ένα ή πολλά νομίσματα ή χαρτονομίσματα σας, ή ακόμη για ολόκληρη την συλλογή που έχετε στα χέρια σας, επικοινωνήστε μαζί μας.