Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

100 δραχμές 1915 Κρήτη Τράπεζα Κρήτης

370,00