Χαρτονομίσματα της Τραπέζης της Ελλάδος

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

100 δραχμές 1915 Κρήτη Τράπεζα Κρήτης

370,00