Νομίσματα Βόρειας Αμερικής

Ασημένια Νομίσματα

Canada 1947 10 cents

14,00

Ασημένια Νομίσματα

Canada 1958 25 cents

14,00

Ασημένια Νομίσματα

Canada 1966 50 c

14,00