Λοιπά Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς 1 Δραχμή Isole Ionie

12,50

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5000 Δραχμές 1941

69,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5000 Δραχμές 1941

185,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5000 Δραχμές 1941

185,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 500 Δραχμές 1941

60,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 500 Δραχμές 1941

60,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 500 Δραχμές 1941

60,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 1000 Δραχμές 1941

120,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 100 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

40,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

30,00