Χαρτονομίσματα Τραπεζών Κρήτης, Ιονικής και Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1911 Σειρά 019

120,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1911 Σειρά 019

120,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1911 Σειρά 020

120,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1910 Σειρά 022

130,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1910 Σειρά 023

150,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1910 Σειρά 024

140,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1910 Σειρά 025

150,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1910 Σειρά 025

150,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτη 25 Δραχμές 1915 Σειρά 003

60,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς Κρήτη 100 Δραχμές Σειρά Α07 1916 VF 35

570,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς 1 Δραχμή Isole Ionie

12,50

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς Κρήτη 25 Δραχμές Σειρά Α07 1915

70,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς Κρήτη 25 Δραχμές Σειρά Α02 1915

80,00