Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίαs 1 Δραχμή 1885

850,00